Næste konkurrencedag: fredag d. 6. december 2024

A-lympiaden er en matematikkonkurrence, der består af grupper/hold med 4 elever. Således skal de deltagende hold, ved den indledende konkurrence i Danmark, besvare en opgave, der har karakter af en matematisk problemstilling sat i en realistisk kontekst. 

Holdene arbejder sammen en hel skoledag og afleverer ved dagens afslutning en rapport med forklaringer og illustrationer. Der er typisk fire-fem indledende opgaver (del 1), som leder holdet på sporet af en icM til besvarelse af hovedopgaven. Den anden del er en samlet besvarelse af spørgsmålene undervejs og en fokuseret vinkel på hele opgaven. 

Eleverne lærer at samarbejde om en problemstilling, fx et motorvejsnet hvor der dannes bilkøer og hvorledes man kan beskrive trafikken i løbet af morgen- eller aftentrafik. Desuden skal de øve sig på at fremlægge deres resultater mundtligt, som er en kompetence de har brug for, hvis de kommer til finalen i Holland. 

Når den danske konkurrence er afviklet, må hvert deltagende gymnasium sende den bedste besvarelse. De indkomne opgaver bliver bedømt af de ansvarlige for konkurrencen: Jesper Thrane og Uwe Timm. Tilmelding: send en mail til [email protected]